Abbott Laboratories Çevrimiçi Kullanım Şartları

Mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarının Yürürlük Tarihi: 05.04.2014

Okumakta olduğunuz Çevrimiçi Kullanım Şartları, bağlı şirketler ve şubeleri de dahil olmak üzere Abbott Laboratories (hepsi birlikte “Abbott” olarak geçecektir) tarafından kontrol edilen ve bu Şartlara link veren web sitelerine (bundan sonra “Abbott Web Siteleri” olarak geçecektir) erişim ve ziyaretlerinizi düzenlemektedir. Bu Şartlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik şahıslar, bu Şartlara link vermeyen web siteleri veya üçüncü şahıslara ait olup Abbott Web Sitelerinin link adresi verdiği web siteleri için geçerli değildir. Abbott Web Sitelerini mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarına ve Gizlilik Politikamızın ilkelerine uymanız şartıyla kullanabilirsiniz. Yürürlükte olan yasalar uyarınca sahip olduğunuz haklara halel getirmeksizin, Abbott, mevcut Çevrimiçi Kullanım Şartlarını, teknolojik ilerlemeleri, hukuki ve denetim alanlarındaki değişiklikleri ve iyi iş uygulamalarını yansıtacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Abbott’un bu Şartları değiştirmesi halinde, Şartların güncellenmiş bir versiyonu söz konusu değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenlenecektir. Mevcut Kullanım Şartlarının üst bölümünde yer alan yürürlük tarihini güncelleyerek sizi değişikliklerden haberdar edeceğiz.